Prosíme o podporu

Špaňodolinského neskorobarokového organa majstra Martina Podkonického z roku 1751 v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB. Hlasovanie je ZADARMO a prebieha formou SMS hlasovania.

Hlasovanie trvá od 12. februára 2018 do 25. februára 2018

Ďakujeme.

Priatelia špaňodolinského organa a RKC farnosť Uľanka

Číslo účtu, ktorý je vedený na účel opravy a reštaurovania špaňodolinského organa:
SK78 0900 0000 0051 2691 6236

Pozývame Vás

na organové koncerty venované podpore snahy o výhru v hlasovacej súťaži v kostole Premenenia Pána v Španej Doline

V sobotu 10. februára 2018 o 17:30 hod. sa predstavia Priatelia špaňodolinského organa:

Anna Ciganocová (soprán)
Ján Bulla (organ), Martin Kelemen (organ)
Matúš Kucbel (organ)

V sobotu 17. februára 2018 o 17:30 hod.sa predstaví

František Beer / SK

V sobotu 24. februára 2018 o 17:30 hod. sa predstaví

David di Fiore / USA

Partneri projektu

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Kontakt