Špaňodolinský organ majstra Podkonického z roku 1751

Stručná história

—Nástroj v Španej Doline postavil majster Martin Podkonický v roku 1751. Martin Podkonický (1709-1771) patril medzi najvýznamnejších organárov neskorého baroka na strednom Slovensku. Staval nástroje aj na Orave a v Maďarsku. —Vyučil sa v Banskej Bystrici u Daniela Valachyho st.. Od roku 1730 pracoval samostatne. Nie je uvedené u ktorého organára sa vyučil jeho majster Valachy, ale podľa dochovaných nástrojov je jasný rakúsky (juhonemecký) vplyv. Práca Podkonického podľa nástroja na Španej Doline bola vysokých umeleckých i remeslných kvalít, porovnateľná s najlepšími v Rakúsku.

Stručne o Martinovi Podkonickom

Predkovia Martina Podkonického pochádzali pravdepodobne z Podkoníc neďaleko Banskej Bystrice. Toto priezvisko sa vyskytlo v druhej polovici 17. stor. aj v Kremnici a v Banskej Bystrici sa vyskytuje dodnes. Pre medzery v matrikách nepoznáme presný dátum jeho narodenia, no vieme však, že bol pochovaný 13. marca 1771 vo veku 62 rokov. Bol pochovaný v Banskej Bystrici: „Martinus Potkonitzki, Waldburger, Orgelbauer und Instrumentenmacher—, podľa informácii by mal byť Podkonický pochovaný na evanjelickom cintoríne v Radvani.

Práce Martina Podkonického

Najmenšie staval ako skriňové pozitívy s rovným prospektom a s krídlami na zatváranie. Väčšie nástroje mali spravidla trojvežový prospekt. Organy Martina Podkonického sa vyznačovali dôsledným vypracovaním, kvalitným materiálom a zvonitým zvukom, ktorý je zvlášť pozoruhodný pri drevených registroch
 • Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, 1743 – stavba organa (nezachoval sa)
 • Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenský kostol ev. a. v., 1757 – stavba organa (nezachoval sa).
 • Csitár (Maďarsko); r. kat. kostol, 1752 – stavba organa.
 • Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1757 – oprava organa.
 • Hronsek; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1763 – stavba 6-registrového pozitívu.
 • Iliašovce; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat. farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie, 1770 – pozitív (posledný nástroj, ktorý postavil spolu so synom Michalom).
 • Jesenské; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Návštevy Panny Márie, 1744 – 7-registrový pozitív (v súčasnosti je prestavaný).
 • Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, bývalý r. kat. farský kostol na námestí, 29. mája 1760 – kontrakt na opravu 23-registrového organa (zanikol kostol aj organ).
 • Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. minoritský Kostol Ducha Svätého, 1767 – 1769 – stavba dvojmanuálového 16-registrového organa (zachovala sa časť organovej skrine).
 • Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1769 – oprava organa.
 • Pôtor; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1764 – 6-registrový pozitív.
 • Smrečany; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. filiálny Kostol Obetovania Pána, 1750 – 4-registrový pozitív.
 • Svätý Kríž-Lazisko; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1754 – 6-registrový pozitív (kostol pôvodne stál v Palúdzi).
 • Szeged (Maďarsko); františkánsky kostol, 1767 – 1768 – oprava organa.
 • Szenté (Maďarsko); r. kat. kostol, 1744 – stavba malého pozitívu.
 • Špania Dolina; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. filiálny Kostol Premenenia Pána, 1751 – jednomanuálový 12-registrový pedálový organ (8+4), mechanická zásuvka. !!!ZACHOVANÝ!!!
 • Štiavnické Bane; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jozefa, 1754 –dvojmanuálový organ (zachovala sa organová skriňa a pedálová vzdušnica).
 • Trstené; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. filiálny Kostol Všetkých Svätých, rok neznámy – pozitív (nie je isté, že ide o nástroj Martina Podkonického).
 • Vachartyán (Maďarsko); ref. kostol, okolo r. 1750 – stavba 5-registrového pozitívu pre neznámu lokalitu (do miestneho kostola ho kúpili r. 1885).
 • Vaňovka; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Vendelína, okolo r. 1750 – 4-registrový pozitív.
 • Veľké Zlievce; okres Veľký Krtíš, Banskobystricý kraj, r. kat. kostol – 5-registrový pozitív (zložený v bývalej škole v Malých Stracinách).
 • Žaškov; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Gála, opáta, 1740 – 4-registrový pozitív. Zachoval sa ako súčasť dvojmanuálového nástroja. Pôvodná skriňa sa nachádzala na povale kostola. V súčasnosti sa pozitív opravuje s cieľom vrátiť ho do pôvodného stavu.

Stručná história organa v Španej Doline

—Z prác strednej veľkosti Martina Podkonického sa zachoval iba organ v starej baníckej obci Špania Dolina. —Zároveň tiež ide o posledný a najväčší z dochovaných nástrojov majstra Podkonického. Podľa nápisu, ktorý sa v ňom našiel, bol vyhotovený  v roku 1751. —Dvanásťregistrový organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách. Bratská pokladnica prispela obnosom 138 zlatých, 162 zlatých uhradil páter superior. —Cín použili z píšťal starého nástroja. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice.

—Nástroj v chráme Premenenia Pána bol podľa záznamov opravovaný:

 • —1837 – nápis na skrini Renovatum, a tiež nápis na píšťale Octava 4 ́ C , 1837, ladil nástroj František Medrický
 • —začiatok 20. stor.  – reštaurovanie Jozsefom Hardonyim ml.
 • —1970 – Organa Kutná Hora, dodali nový hrací stôl, chromatizovaný s pneumatickou traktúrou a doplnením chýbajúcich píšťal
 • —2002 – „oprava“ a nový hrací stôl (Káčerik)

—Vnútri nástroja sa má podľa Karola Wurma nachádzať nápis: „Construxit MARTINUS POTKONICKY organopaegus Neosoliensis Anno Domini 1751“

Dvanásťregistrový organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách
Pôvodné sú aj píšťaly v prospekte, sčasti plasticky zdobené

Organ v  Španej Doline je z výtvarnej stránky pre svojho majstra typický a jeho zvuk dáva tušiť, čo sme stratili zánikom väčších prác Podkonického. Názvy registrov nie sú všetky pôvodné. Hlas označený ako Flauta 8´ má principálovú menzúru a bol pravdepodobne ladený v chvení ako tzv. labiálna vox humana.

Dispozícia organa v Španej Doline

Dispozícia nástroja v Španej Doline (názvy sú podľa popisov v Štiavnických Baniach, zapísal Michael Podkonický
 • Manuál:  C,D,E,F,G,A-c3 = 45 tónů
Manuál:
 • Principal 8 ́ – pôvodný prospektový register, C,D,E,F –drevo od G v prospekte cín (vysokopercentný), píšťaly sú veľmi zdobené
 • Voice humana italica 8 ́ – pôvodný register, cín, v hornom prospekte od f1, register pôvodně ladený do chvenia s Principálom
 • Quintadena (Copula) 8 ́ – pôvodný register, cín, krytý, (to, či bol zámer organára postaviť Quintadenu alebo úzky kryt – Copulu bude upresnené po prieskume)
 • Octava principalis 4 ́ – pôvodný register, cín
 • Gemshorn 4 ́ – pôvodný register, cín, kónický
 • Quinta major 3 ́ -2 2/3  – pôvodný register, cín
 • Superoctava 2 ́ – pôvodný register, cín
 • Mixtura 3x 1 1⁄2 ́ – 1 1/3 ́ – čiastočne pôvodný register, cín
Pedál:
 • C,D,E,F,G,A-c1 = 21 tónů
 • Subbass 16 ́ – staré píšťaly, asi pôvodné, drevo, kryté
 • Octavbass (Principalbass) 8 ́ – staré píšťaly, asi pôvodné, drevo, otvorené
 • Octava 4 ́ – pôvodný register, cín
 • Cornet 3×3 ́ 2 2/3 ́+ 2  ́+ 1 3/5 ́  pôvodný register, cín