Špaňodolinský organ majstra Podkonického z roku 1751

Stručná história

Nástroj v Španej Doline postavil majster Martin Podkonický v roku 1751. Martin Podkonický (1709-1771) patril medzi najvýznamnejších organárov neskorého baroka na strednom Slovensku. Staval nástroje aj na Orave a v Maďarsku. Vyučil sa v Banskej Bystrici u Daniela Valachyho st.. Od roku 1730 pracoval samostatne. Nie je uvedené u ktorého organára sa vyučil jeho majster Valachy, ale podľa dochovaných nástrojov je jasný rakúsky (juhonemecký) vplyv. Práca Podkonického podľa nástroja na Španej Doline bola vysokých umeleckých i remeslných kvalít, porovnateľná s najlepšími v Rakúsku.
Nástroj sa nachádza v jednej organovej skrini, ktorá je pôvodná a pochádza z doby vzniku nástroja. Drevo na jej skonštruovanie pochádza z roku 1733. Túto informáciu priniesol dendrochronologický výskum. Skriňa je vysoká 4792 mm, hlboká 1625 mm, postament je široký 1578 mm, prospektová časť 2485 mm, samotný postament je vysoký 2310 mm. Skriňa je zhotovená zo smrekového dreva. Skutočne nebol nájdený mladší letokruh dreva, než z roku 1733. V postamente chýbajú zásahy a pozostatky na možný zabudovaný hrací stôl v štýle Spieschrank, čo vyvrátilo pôvodné informácie o tom, že hrací stôl bol zabudovaný do postamentu organa. Toto zistenie prepísalo učebnice organológie na našom území. Za prvý samostatný hrací stôl, bol až do obnovy organa považovaný hrací stôl organa Valentína Arnolda v trnavskej bazilike sv. Mikuláša. Tento organ bol postavený až v roku 1783. Nakoľko sa výskumne preukázalo, že Podkonického organ tu, v Španej Doline, skutočne mal už v tej dobe samostatný hrací stôl, ide tak o najstarší datovaný organ so samostatným hracím stolom na území Slovenska.
Prospekt organa sa skladá zo siedmych častí travé. Principal 8´je umiestnený od tónu E v prostrednom travé a ďalej vo všetkých spodných travé až do tónu c3. V horných dvoch travé sa nachádza register Vox humana italica 8´od tónu f1. Organ má 12 registrov.

Stručne o Martinovi Podkonickom

Predkovia Martina Podkonického pochádzali pravdepodobne z Podkoníc neďaleko Banskej Bystrice. Toto priezvisko sa vyskytlo v druhej polovici 17. stor. aj v Kremnici a v Banskej Bystrici sa vyskytuje dodnes. Pre medzery v matrikách nepoznáme presný dátum jeho narodenia, no vieme však, že bol pochovaný 13. marca 1771 vo veku 62 rokov. Bol pochovaný v Banskej Bystrici: „Martinus Potkonitzki, Waldburger, Orgelbauer und Instrumentenmacher,“ podľa informácii by mal byť Podkonický pochovaný na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

Výsledky genealogického výskumu rodiny Podkonických

 

Autorka: Mgr. Eva Furdíková (2021)

 

Rodina Podkonických:

Rodičia Martina Podkonického:

Ján Podkonický – senátor mesta Ľubietová

Magdaléna, rodená Krátka

 

Martin Podkonický

Dátum a miesto narodenia: 8. marca 1709 v Ľubietovej

Dátum a miesto úmrtia: 13. marec 1771 v Banskej Bystrici

organár a staviteľ organov, prijatý za občana Banskej Bystrice: 22. júna 1736

 

Manželky Martina Podkonického:

Žofia (predčasne umrela)

Alžbeta Homolányi (predčasne umrela)

nob. Alžbeta Bohušová (? – 2. august 1794)

 

Deti Martina Podkonického:

Pavol (3. december 1744 – 3. marec 1746)

Eufrosina (19. júl 1746 – 23. december 1749)

Martin (13. júl 1749 – 20. máj 1750)

Adam (4. december 1750 – 27. január 1820) Adam Podkonický bol profesorom a rektorom lýcea v Kežmarku a poradcom Márie Terézie a Jozefa II. pri školských reformách

Samuel (16. september 1756 – ?) O Samuelovi vieme, že vyštudoval evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici.

Mária Alžbeta (25. jún 1758 – ?)

Daniel (17. august 1768 – ?)

Ján Jakub (22. jún 1769 – ?)

 

Pre nás najznámejším a najvýznamnejším potomkom Martina Podkonického bol jeho syn, Michal.

Michal (26. september 1753 – 4. jún 1816) Michal Podkonický vyštudoval evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici a stal sa organárom, po svojom otcovi. Jemu otec po smrti prenechal svoju dielňu. Michal bol za občana Banskej Bystrice prijatý 19. novembra 1773. Zosobášený bol 26. januára 1774 s nob. Annou Charlotou Stertz (1758-1805). Bola dcérou Christofera Teofila Stertza, senátora Banskej Bystrice, Zvolenskej župy prísediaceho, ťažiara v Bóci a prvého inšpektora nem. ev. cirkvi a. v. v Banskej Bystrici.

 

Deti Michala Podkonického a manželky Anny Charloty:

Ján Karol (2. október 1776 – ?)

Michal Gottlieb (13. január 1775 – ?)

 

Práce Martina Podkonického

Najmenšie staval ako skriňové pozitívy s rovným prospektom a s krídlami na zatváranie. Väčšie nástroje mali spravidla trojvežový prospekt. Organy Martina Podkonického sa vyznačovali dôsledným vypracovaním, kvalitným materiálom a zvonitým zvukom, ktorý je zvlášť pozoruhodný pri drevených registroch
 • Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, 1743 – stavba organa (nezachoval sa)
 • Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenský kostol ev. a. v., 1757 – stavba organa (nezachoval sa).
 • Csitár (Maďarsko); r. kat. kostol, 1752 – stavba organa.
 • Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1757 – oprava organa.
 • Hronsek; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1763 – stavba 6-registrového pozitívu.
 • Iliašovce; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat. farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie, 1770 – pozitív (posledný nástroj, ktorý postavil spolu so synom Michalom).
 • Jesenské; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Návštevy Panny Márie, 1744 – 7-registrový pozitív (v súčasnosti je prestavaný).
 • Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, bývalý r. kat. farský kostol na námestí, 29. mája 1760 – kontrakt na opravu 23-registrového organa (zanikol kostol aj organ).
 • Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. minoritský Kostol Ducha Svätého, 1767 – 1769 – stavba dvojmanuálového 16-registrového organa (zachovala sa časť organovej skrine).
 • Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1769 – oprava organa.
 • Pôtor; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1764 – 6-registrový pozitív.
 • Smrečany; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. filiálny Kostol Obetovania Pána, 1750 – 4-registrový pozitív.
 • Svätý Kríž-Lazisko; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1754 – 6-registrový pozitív (kostol pôvodne stál v Palúdzi).
 • Szeged (Maďarsko); františkánsky kostol, 1767 – 1768 – oprava organa.
 • Szenté (Maďarsko); r. kat. kostol, 1744 – stavba malého pozitívu.
 • Špania Dolina; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. filiálny Kostol Premenenia Pána, 1751 – jednomanuálový 12-registrový pedálový organ (8+4), mechanická zásuvka. !!!ZACHOVANÝ!!!
 • Štiavnické Bane; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jozefa, 1754 –dvojmanuálový organ (zachovala sa organová skriňa a pedálová vzdušnica).
 • Trstené; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. filiálny Kostol Všetkých Svätých, rok neznámy – pozitív (nie je isté, že ide o nástroj Martina Podkonického).
 • Vachartyán (Maďarsko); ref. kostol, okolo r. 1750 – stavba 5-registrového pozitívu pre neznámu lokalitu (do miestneho kostola ho kúpili r. 1885).
 • Vaňovka; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Vendelína, okolo r. 1750 – 4-registrový pozitív.
 • Veľké Zlievce; okres Veľký Krtíš, Banskobystricý kraj, r. kat. kostol – 5-registrový pozitív (zložený v bývalej škole v Malých Stracinách).
 • Žaškov; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Gála, opáta, 1740 – 4-registrový pozitív. Zachoval sa ako súčasť dvojmanuálového nástroja. Pôvodná skriňa sa nachádzala na povale kostola. V súčasnosti sa pozitív opravuje s cieľom vrátiť ho do pôvodného stavu.

Stručná história organa v Španej Doline

Z prác strednej veľkosti Martina Podkonického sa zachoval iba organ v starej baníckej obci Špania Dolina. Zároveň tiež ide o posledný a najväčší z dochovaných nástrojov majstra Podkonického. Podľa nápisu, ktorý sa v ňom našiel, bol vyhotovený v roku 1751. Dvanásťregistrový organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách. Bratská pokladnica prispela obnosom 138 zlatých, 162 zlatých uhradil páter superior. Cín použili z píšťal starého nástroja. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice.

Nástroj v chráme Premenenia Pána bol podľa záznamov opravovaný:

 • 1837 – nápis na skrini Renovatum, a tiež nápis na píšťale Octava 4 ́ C , 1837, ladil nástroj František Medrický
 • začiatok 20. stor.  – reštaurovanie Jozsefom Hardonyim ml.
 • 1970 – Organa Kutná Hora, dodali nový hrací stôl, chromatizovaný s pneumatickou traktúrou a doplnením chýbajúcich píšťal
 • 2002 – „oprava“ a nový hrací stôl (Káčerik)
 • 2018 – 2019  – historická obnova a reštaurovanie organa, historických píšťal, vyhotovenie hracieho stola, ako historickej repliky pôvodného hracieho stola, ktorý sa nezachoval (Kánsky a Brachtl/CZ)

Vnútri nástroja sa nachádza nápis: „Construxit MARTINUS POTKONICKY organopaegus Neosoliensis Anno Domini 1751“

Dvanásťregistrový organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách
Pôvodné sú aj píšťaly v prospekte, sčasti plasticky zdobené

Organ v  Španej Doline je z výtvarnej stránky pre svojho majstra typický a jeho zvuk dáva tušiť, čo sme stratili zánikom väčších prác Podkonického. Názvy registrov nie sú všetky pôvodné. Hlas označený ako Flauta 8´ má principálovú menzúru a bol pravdepodobne ladený v chvení ako tzv. labiálna vox humana.

Dispozícia organa v Španej Doline

Názvy registrov sú zreštaurované podľa popisov v Štiavnických Baniach tak, ako ich zapísal majster Podkonický.

Manuál, rozsah C,D,E,F,G,A-c3 = 45 tónov / krátka oktáva

Principal 8´

Ide o pôvodný register. Od tónu G sa píšťaly nachádzajú v prospekte. Píšťaly tohto registra sú výrazne zdobené bradavicami a prelamováním. Chemické zloženie píšťal: 93,4% Cín; 5,9% Olovo; 0,4% Meď.

Vox humana italica 8´

Tento register je vybudovaný od aº. Od f1 do h2 sa jeho píšťaly nachádzajú v prospekte. Ide o pôvodný register, ktorý je ladený do výchvevu s Principálom 8. Chemické zloženie píšťal v prospekte: 88,5% Cín; 11% Olovo; Chemické zloženie píšťal vo vnútri organa: 14,3% Cín; 86,7% Olovo.

Copula major 8´

Ide o pôvodný register, ktorý je krytý.  Na najväčšej píšťale C je uvedený jej popis Quinttatena. Menzúrovo a intonačne sa ale jedná o krytú flautu, tón je typický pro tzv. Copulu maior. Chemické zloženie píšťal: 38,5% Cín; 61,5% Olovo.

Gemshorn 4´

Ide o register, ktorý nesie názov rohu kamzičieho. Je to pôvodný kovový kónický register. Chemické zloženie píšťal: 33,4% Cín; 66,5 % Olovo; 0,12% Meď.

Octava principalis 4´

Opäť ide o pôvodný register, ktorý pozostáva z kovových píšťal. Chemické zloženie píšťal: 14,7% Cín; 85,2% Olovo; 0,05% Meď.

Quinta major 3´ ( 2 2/3´)

Pôvodný kovový register. Chemické zloženie píšťal: 30,1% Cín; 69,7% Olovo; 0,11% Meď.

Superoctava 2´

Pôvodný kovový register. Chemické zloženie píšťal: 35,5% Cín; 64,3% Olovo; 0,12% Meď.

Mixtura 3x 1 1/3´+1´+2/3´

Ide o register, ktorý pozostáva z 3 radov píšťal. Na jeden tón hrajú až tri píšťaly. Preto tento register nesie názov Mixtúra. 1. a 2. rada píšťal je z väčšej časti pôvodná. V tretej 3. rade sme našli nepôvodné píšťaly, ktoré sme nahradili novými kópiami historických Podkonického píšťal. Chemické zloženie: 36,3% Cín; 63,4%, Olovo; 0,17% Meď.

Pedál, rozsah C,D,E,F,G,A – c1= 21tónov / krátka oktáva

Cornet 3x 2´+1 3/5´+1 1/3´

Pôvodný kovový register. Chemické zloženie píšťal: 37% Cín; 62,8% Olovo; 0,15% Meď.

Octavbass 4´

Pôvodný kovový register. Chemické zloženie píšťal: 35,3% Cín; 64,5% Olovo; 0,13% Meď.

Principalbass 8´

Ide o pôvodný drevený register, ktorý pozostáva z dreva smreku.

Subbass 16´

Ide o pôvodný krytý drevený register, ktorý pozostáva z dreva smreku.

Historická obnova a reštaurovanie organa

Historická obnova barokového organa v Španej Doline bola s veľkou pravdepodobnosťou najsledovanejšou obnovou v histórií obnov organov na našom území. Právom tomuto organu naša pozornosť náleží. Ide totiž o kompletne zachovaný, autentický barokový organ, ktorý v roku 1751 skonštruoval majster Martin Podkonický. Tento rok si pripomíname 270. výročie stavby tohto organa a zároveň je rok 2021 aj 250. výročím smrti organárskeho majstra Martina Podkonického (1771). Preto aj táto brožúra mapuje tri najdôležitejšie tématické okruhy: históriu kostola Premenenia Pána, v ktorom sa organ nachádza, život majstra Podkonického a historickú obnovu španodolinského organa.

Nakoľko sa nám nezachovali vzory samostatného hracieho stola majstra Podkonického, jedinými vzormi nám mohli byť hracie stoly zachovaných pozitívov (Smrečany, Hronsek) a torzo pôvodného hracieho stola v kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach. Práve v tomto kostole bol v roku 1754 skonštruovaný dvojmanuálový organ Martinom Podkonickým. Z pôvodného hracieho stola v Štiavnických Baniach sa zachovali už iba fragmenty:

Nakoľko sa samotný korpus hracieho stola nezachoval, nebolo možné použiť žiadny vzor. Len zachovalú výplň nad pedálnicou zo Štiavnických Baní. Tej bola vytvorená v Španej Doline verná kópia. Pedálová klaviatúra taktiež nebola nikde objavená. Pre vzor teda poslúžili nástroje v Čechách z obdobia od roku 1745-1755 – kde sa jedná o podobné koncepty hracích stolov. Pretože sa nejednalo o kopírovanie priamych vzorov korpusu, upravili majstri Kánsky a Brachtl rozmery hracieho stola tak, aby sa tam vošli aj väčšie nohy organistu, ktorý v Španej Doline aktuálne pôsobí. Takže manuál je vystrčený zo skrine von tak, ako to bolo zvykom len pri dvojmanuálových nástrojoch.

Obnova a reštaurovanie píšťal

Píšťalový fond tohto vzácneho organa tvorí jedinečný poklad, ktorý dáva tomuto organu význam a hodnotu práve tým, že píšťalový materiál je z viac ako 90% kompaktný a pôvodný. Storočiami boli v píšťalovom fonde prevedené väčšie zásahy do výšky tlaku vzduchu pri zmene vzduchového hospodárstva – mechu, inštaláciou elektrického čerpadla vzduchu, inštaláciou pneumatickej traktúry, jej doplnkov a naposledy pri opravách v 90. rokoch minulého storočia. Všetky tieto zásahy môžeme označiť ako neštýlové a ich dôsledky bolo potrebné opäť vrátiť do pôvodného stavu a idey, s akou organ konštruoval majster Podkonický. Kovové píšťaly mali na mnohých miestach deformácie či rôzne dlhé nohy. Mnohé tieto vzácne historické píšťaly mali vplyvmi neodborného ladenia potrhané a zničené telá.

Výskum ukázal, že historicky je obhájiteľné ladenie píšťal okolo 450 Hz. To potvrdili nálezy tohoto ladenia pri Subbasse a rekonštrukcie pôvodnej dĺžky niektorých prospektových píšťal. Tlak vzduchu v organe bol upravený na 53 mm /Vs. Taktiež bol navrhnutý druh ladenia Werckmeister III. Všetky kovové píšťaly sú zreštaurované a nanovo nastavené dĺžky ich tiel tak, aby mohla byť opäť dodržaná výška ladenia 450 Hz pri 15 °C.   

Pri drevených píšťalách bolo zistené značné znečistenie a poškodenie červotočom. Tesnenia zátok na krytých píšťalách boli stvrdnuté a staré, netesnili. Píšťaly boli očistené, stvrdnutá koža zátok bola vymenená, ponorené boli do roztoku Lignofix (pre organy), petrifikované v Solakryle. Poškodené miesta píšťal boli odborne opravené, vymenené boli niektoré predkrývky, nohy píšťal, znížené boli výrezy na píšťalách a ich povrch bol ošetrený včelím voskom. Do výletových otvorov sa aplikoval včelí vosk spolu so živicou damara, karnaubským voskom a s kalafunou.

Obnova ďalších častí organa

Okrem hracieho stola a píšťal prebehla taktiež obnova a reštaurovanie mechanickej traktúry, vzdušníc, vzduchovej sústavy, mechu a skrine organa. Z vymenovaných prác sa chcem v tejto brožúre pozastaviť predovšetkým pri obnove vzdušnice a mechovej sústavy.

Pri obnove vzdušnice bol objavený rukopisný nápis majstra Martina Podkonického, ktorý zanechal na vzdušnici, ktorá sa nachádza priamo nad hlavou organistu. Nápis na vzdušnici: 

     „Constructit

      Martinus Potkonicki

         Organopaegus Neosoliensis

    Anno Domini 1751“

Pri obnove vzduchovej sústavy a mechu bolo pôvodným zámerom demontovať mechy z 20. storočia a nahradiť ich klinovými čerpadlami, podľa vzorov z 18. storočia. Pri demontáži nástroja však vplyvom búrky došlo k výpadku elektriny. Pri dlhom hľadaní hlavného elektrického ističa, objavil reštaurátor Jaromír Kánsky vo veži kostola fragmenty pôvodných viacskladových čerpacích mechov. Jednalo sa o dva kusy mechov, ktorým chýbala jedna doska a jeden sklad. Jedna doska bola nájdená. Bola použitá ako provizórne dvere vo veži kostola. Táto doska tam bola aj ponechaná. Pôvodne mal nástroj aspoň 3 mechy. Zachoval sa fragment spodnej dosky, ktorá tvorila pódium pod mechmi, zachovala sa aj druhá doska, ktorá je stále používaná ako dvere vo veži a zachovala sa ešte jedna spodná doska mechov, ktorá bola použitá aj v zreštaurovanej mechovej sústave. Pôvodne boli mechy s veľkou pravdepodobnosťou umiestnené za stenou chóru, vo veži kostola. V stene je vidieť zamurovaný vchod do miestnosti s mechmi vo veži kostola a taktiež je v stene za organom zamurovaný otvor pre vzduchovod, vedúci z mechovej sústavy do organa. Nález mechov nás viedol k ich zreštaurovaniu (tých častí, ktoré sa zachovali) a k výrobe kópii častí mechovej sústavy, ktoré zachované neboli.

Som vďačný a veľmi nadšený, že je to práve naša generácia, ktorá na starobylom a vzácnom mieste v Španej Doline zažíva hudobnú renesanciu. Uprostred našich všedností smieme vystúpiť na horu Premenenia, aby sme zakúsil krásu dávno zašlú. Aby sme vybočili zo všednosti a stretli sa s tajmi posvätna a duchovného umenia skrze hudbu. Vďaka našej generácii, ktorá sa pričinila o znovuzrodenie tohto barokového organa, ožila v tomto starobylom baníckom chráme duchovná kultúra a umenie, ktoré veriacim a poslucháčom oživujú ducha. Treba povedať, že organ v Španej Doline je mimoriadne vzácny a jedinečný aj preto, že jeho dispozícia a veľkosť nie sú vôbec typické pre vtedajšie slovenské pomery a už vôbec nie pre vidiecke kostoly. Jeho dispozícia a dispozičný návrh dáva tušiť viaceré pravdepodobnosti:

 • V čase konštruovania organa musel pôsobiť v Španej Doline hudobník – organista, ktorý tento organ s jeho dispozíciou vedel využiť a stál určite aj pri návrhu jeho dispozície;
 • Majster Podkonický sa v Španej Doline okrem precíznej práce vyznamenal aj dvomi progresívnymi prvkami v stavbe organa: samostatný hrací stôl a stavba sústavy klinových mechov, typická viac pre francúzske ako pre slovenské barokové organárstvo;
 • 12-registrový organ s pedálom taktiež poukazuje na to, že farnosť Špania Dolina v tom čase disponovala finančnými prostriedkami a tak si za finančnej pomoci baníkov mohla takýto vzácny organ dovoliť

Naši predkovia nám zanechali mimoriadne vzácne dedičstvo, ktoré je ukryté v monumentoch a pamiatkach, ktoré vlastnými silami a prostriedkami vybudovali. Sú obdivuhodnými dôkazmi ich umenia, schopností, horlivosti a dôkladnej precíznosti až do dnešných čias. Tieto posvätné priestory nie sú len kameňom, drevom a sklom, ktoré vytvárajú jeden celok. Ide o priestory, v ktorých prebýva všetkých nás presahujúca Trojosobnosť. Po stáročia ďalej skultúrňované a obohacované priestory chrámov prežili mnohé generácie ľudí, ktorí v nich prosili, ďakovali, velebili, chválili, ale aj sa skultúrňovali a obohacovali. Dnes sme ich návštevníkmi my, súčasníci. Našou úlohou je nielen tieto pamiatky udržiavať, ale naďalej zveľaďovať, obohacovať a to všetko s dôkladným citom na ich historickú a umeleckú hodnotu.

Organ možno vnímať ako barometer našej príslušnosti k západnej civilizácii. A skutočne! Keď si uvedomíme, že na východ od našej krajiny už prirodzená organová kultúra, ktorá by pretrvávala stáročia, tak ako na západe, nejestvuje. Práve existencia organa v našej kultúre tak môže byť symbolom nášho začlenenia do významného európskeho priestoru vyspelej civilizácie. Akiste, boli to práve zahraniční obyvatelia (predovšetkým nemeckí obyvatelia), ktorí do našej kultúry tento skvostný hudobný nástroj priniesli.

Dnes sme svedkami rozmachu organovej hudby, organových festivalov, stúpajúcich počtov záujemcov o organovú kultúru. A do tohto času je vsadená aj naša snaha o to, aby sme sa ako spoločnosť nadniesli nad nivelizujúcu hladinu všednosti a nechali sa organovou hudbou odniesť preč z kontextov bežnej reality, všedností a starostí. Organová hudby túto silu v sebe má. Preto mi dovoľte, aby som Vás týmito slovami pozdravil, ako svedkov resuscitácie organovej kultúry v našich, síce neveľkých, ale predsa spoločenských podmienkach. Vivat vox organi!