V tejto časti našej stránky ponúkame slovenským organistom vhodné predohry ku kancionálovým skladbám, ktoré sa používajú pri speve počas liturgického roka. Dokumenty sú voľne dostupné a stiahnuteľné. V krátkom čase k dokumentom pribudnú aj nahrávky týchto miniatúr a predohier, na barokovom organe Martina Podkonického v Španej Doline, z roku 1751. Autorom predohier je Peter Franzen – organár, organista a skladateľ z Popradu. 

Slzy pokánia

Slzy pokánia– pdf na stiahnutie

CHRISTUS RESURREXIT – verzia CR 2.1

Vianočné miniatúry

Vianočné miniatúry – pdf na stiahnutie

EMANUEL - predohry k adventným piesňam z JKS