V rámci medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2021, v časti Musica Barocca, sa za historickým organom Martina Podkonického z roku 1751 predstavil skvelý virtuóz, David di Fiore. V rámci koncertu pre dva organy a tamburíny predstavil aj uvedený program renesančných tancov (záznam je zostrihaný).

V Španej Doline, 28. augusta 2021, na historickom organe Martina Podkonického z roku 1751.

V rámci medzinároodného organového festivalu Vivat vox organi 2020, ktorého umeleckým hosťom a účinkujúcim bol aj popredný a významný slovenský organista František Beer, mohli účastníci počúvať aj skladbu Bernarda Storaceho Ballo della battaglia.

V Španej Doline, 8. augusta 2020, na historickom organe Martina Podkonického z roku 1751.

V rámci medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2020, zaznel aj koncert slovenského organistu, virtuóza, improvizátora a skladateľa Františka Beera, na ktorom zazneli aj Pachelbelove variácie na chorál Werde munter…

V Španej Doline, 8. augusta 2020, na historickom organe Martina Podkonického z roku 1751.

V rámci medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2020, na tému slovenskej ľudovej piesne, improvizuje skvelý slovenský virtuóz a organista František Beer.

V Španej Doline, 8. augusta 2020, na historickom barokovom organe Martina Podkonického z roku 1751.