Vitajte!

Vitajte na stránke, ktorá je venovaná vzácnemu organu majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorý sa zachoval v starobylej baníckej obci, v Španej Doline. Organ bol v roku 2019 kompletne obnovený a zreštaurovaný. Počas letnej sezóny v Španej Doline organizujeme medzinárodný organový festival Vivat vox organi, medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca a pravidelné Organové auditóriá pre návštevníkov a turistov. V čase mimo sezóny je organ dostupný vždy v nedeľu, keď po svätej omši, ktorá začína o 11:00, titulárny organista chrámu interpretuje vybrané skladby z obdobia baroka. Nechajte sa pozvať!

V sobotu 11. marca 2023 sa v rámci medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi uskutoční špeciálny koncert, venovaný sviatku Dní frankofónie. V spolupráci s Alliance Française v Banskej Bystrici a s Evanjelickým cirkevným zborom v Banskej Bystrici bude pripravený koncert duchovnej hudby L´heure sacrée, pozostávajúci
z francúzskych, ale aj slovenských diel, na znak vzájomnej spolupráce a priateľstva. Za historickým romantickým organom v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici sa predstaví Matúš Kucbel a spolu s ním vystúpi aj sopranistka Kristína Suchá. Koncert sa začne o 18:00.


Medzinárodné dni frankofónie sa oslavujú vždy v marci. Ústredným dňom osláv je každoročne 20. marec. Tieto dni sú oslavou francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry. Sviatok vznikol v roku 1988. Medzinárodné dni frankofónie oslavujú rozmanitosť frankofónnej kultúry, hodnoty mieru, demokracie a rešpektovanie ľudských práv.

Kristína Suchá pochádza z Levoče a je absolventkou vysokoškolského štúdia spevu. Ako speváčka vystupovala so Scholou Cantorum Rosenbergensis a s univerzitným speváckym zborom Benedictus. Bola tiež súčasťou komorných zoskupení (duet, kvartet a kvintet), s ktorými obsadila niekoľko popredných miest na súťažiach s medzinárodnou
účasťou. Sólovo sa predstavuje aj na verejných koncertoch najmä na Slovensku. Spolupracuje s umeleckým súborom pre starú hudbu Solamente Naturali a je pravidelnou hosťujúcou sopranistkou medzinárodného organového festivalu
Vivat vox organi. Absolvovala niekoľko interpretačných speváckych kurzov pod vedením prof. Agnieszky Monastirszkej, Markéty Štefaníkovej a Ivy Volavej.


Matúš Kucbel žije a pracuje v Banskej Bystrici. Popri svojej klinicko-psychologickej a psychoterapeutickej praxi sa venuje organizovaniu medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi a medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca. Pôsobí ako titulárny organista za historickým organom v Španej Doline, ktorý sa podarilo
v roku 2019 komplexne zreštaurovať. V historickom kostole sv. Jakuba v Jakube pôsobí za veľkým organom zo začiatku 20. storočia a za neobarokovým organom, ktorý sa podarilo priviezť, obnoviť a inštalovať v tomto historickom kostole, v roku 2021. Ako organista pôsobí aj v historickom kostole v Radvani na Hôrke. Pri interpretácii
organovej hudby spolupracuje tiež s Evanjelickými cirkevnými zbormi v Banskej Bystrici a Badíne. Svoje organové zručnosti nadobúdal pri štúdiu organa v organovej triede Stanislava Šurina. Naďalej sa v tejto oblasti vzdeláva súkromne, pod vedením Davida di Fiore.

Program koncertu:

Bernard z Clairvaux (13. st.)
preklad: Janko Silan
hudba: Stanislav Šurin
Keď, Ježiš sladký, spomínam (z orig. Jesu dulcis memoria)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marche des Trompettes

Pestrý levočský zborník (17. st.)
Balleth

Vipo Burgundský (10. st.)
Victime paschali laudes

Heinrich Bach (1615-1692)
Chorálová predohra na hymnus Victime paschali laudes

Ján Francisci (1691-1758)
Praelude ex C duro Francisci

J. J. B. Charpentier (1734-1794)
Marche des Marseillois avec de Variation

Pavlín Juraj Bajan (1721-1792)

Zaplač nebe, celá země (1776)
Ach, jak dnes tužim (1768)

Michel Corrette (1707-1795)
Grand Jeu
Les folies

P. Pantaleon Roškovský
(1734-1789)
Fuga finaliter cum coronaliter

César Franck (1822-1890)
Dextera Domini

Anonym (19. storočie)
L`Orage / Búrka

Mikuláš Sch. Trnavský
(1881-1958)
Večerná modlitba
Ružičky

Louis J.-A. Lefébure-Wély 
(1817-1869)
Marche pour Procession ou Sortie de Choeur

Čoskoro Vám predstavíme program medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2023!

Barokový organ v Španej Doline objektívom RTVS

V nedeľu 18. decembra 2022 odvysielala televízna RTVS Jednotka reportáž o našom historickom organe, ktorý je autentickým pamätníkom barokového organárstva na Slovensku. Jeho autorom je banskobystrický organár Martin Podkonický a skonštruoval ho v roku 1751. Organ bol kompletne zreštaurovaný a obnovený v roku 2019. Odvtedy udivuje poslucháčov svojim jedinečným autentickým barokovým zvukom.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (2. časť)

V roku 2021 uplynulo 250 rokov od smrti barokového organárskeho majstra Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti. Autori dokumentu: 

Kamera, strih, réžia: Jakub Varinský 

Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička 

Námet, moderovanie a organ: Matúš Kucbel 

Tretia časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (1. časť)

V sobotu 13. marca 2021 uplynulo 250 rokov od smrti Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti.

Autori dokumentu:
Kamera, strih, réžia:
Jakub Varinský
Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička
Jozef Ďuriančik – historik
Matúš Kucbel – sprievodca, námet, organ

Druhá časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných slávení bola povždy hudba. Približne v 17. storočí zasiahol do sakrálnej hudby prúd umeleckej tvorby, označovaný ako pastorálny a spojil sa s liturgickou hudbou vianočného obdobia. Pastorálne motívy sú charakteristické tým, že sa zvukovo ponášajú na vidiecke motívy. Započujeme v nich rôzne pastierske motívy, ako vytrubovanie, hra na píšťalke a podobne. Vianočná pastorela sa pestovala od konca 17. do 19. storočia a jej historická tradícia sa viaže predovšetkým stredoeurópskym oblastiam, s prevahou obyvateľstva rímsko-katolíckeho vyznania. Krajiny, v ktorých sa pastorálna vianočná hudba pestovala, boli Rakúsko, časť Nemecka, Čechy, Morava, Slovensko a Poľsko. Pastorálna hudba sa hrala od Štedrého večera, až do sviatku Troch kráľov (Zjavenia Pána). Rukopisy vianočnej pastorálnej hudby sa na našom území zachovali z čias 18. a 19. storočia. Tvoria súčasť rôznych spevníkov a zborníkov chrámovej hudby. Obdobím jej najväčšieho rozmachu bola druhá polovica 18. storočia. Na tvorbe vianočnej pastorely sa zúčastňovali skladatelia z prostredia reholí, svetskí skladatelia a väčšinu jej poslucháčov tvorili obyvatelia menších miest a vidieka. V rámci vianočného koncertu Solamente Naturali – Pastorella, mali sme dňa 27. 12. 2021 počúvať starú slovenskú vianočnú hudbu. Koncert v zázname si môžete vypočuť tu.

Záverečný koncert medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi a Musica Barocca 2021. Unikátny projekt súboru pre starú hudbu Solamente Naturali a tradičného bábkového divadla Teatro Posonii približuje hudobnú a divadelnú kultúru na Slovensku v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli populárne v celej Európe. V tom čase vznikalo množstvo opier písaných špeciálne pre bábkové scény. Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka (Gemer) – anonymného notovaného rukopisu z druhej polovice 18. storočia. Starú hudbu dopĺňajú marionetové fragmenty z hry Ján Doktor Faust a komediálne výstupy trikových marionet v duchu estetiky a poetiky barokového bábkového divadla.

Otvárací koncert nového festivalu barokovej hudby MUSICA BAROCCA 2021 pri príležitosti 270. výročia od stavby barokového organa Martina Podkonického v Španej Doline (1751).

Koncert sa konal 9. októbra 2020 v kostole Premenenia Pána v Španej Doline

Program: Bachove Kantáty so SOLAMENTE NATURALI

Partneri projektu

Logo_nadacia_VUB
1
1. logo_s_financnou_podporou_BBSK
2. logo
my
bbonline
evonik2016-en
image001
3
6. logo
logo-bystricoviny
logo_sprievodca_po_slovensku_300x235px

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Medzinárodné festivaly Vivat vox organi 2022 a Musica Barocca 2022

Barokový