V roku 2021 sme pripomenuli 270 rokov od stavby barokového organa majstra Martina Podkonického v Španej Doline (1751-2021).
Zároveň sme si pripomenuli 250 rokov od smrti organárskeho majstra a staviteľa tohto vzácneho autentického barokového organa, majstra Podkonického (1771-2021).

Vitajte na stránke, ktorá je venovaná vzácnemu organu majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorý sa zachoval v starobylej baníckej obci, v Španej Doline. Organ bol v roku 2019 kompletne obnovený a zreštaurovaný. Počas letnej sezóny v Španej Doline organizujeme medzinárodný organový festival Vivat vox organi, medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca a pravidelné Organové auditóriá pre návštevníkov a turistov. V čase mimo sezóny je organ dostupný vždy v nedeľu, keď po svätej omši, ktorá začína o 11:00, titulárny organista chrámu interpretuje vybrané skladby z obdobia baroka. Nechajte sa pozvať!

Oficiálny program našich festivalov na rok 2022 :
MUSICA BAROCCA 2022
sobota, 7. máj 2022 o 19:00
Evanjelický kostol v Lazovnej, Banská Bystrica
Zlatý vek gitary
Ansámbel Zlatý vek gitary pravidelne prináša jedinečnú hudbu majstrov, ktorí komponovali komornú hudbu pre romantickú gitaru na začiatku 19. storočia. Koncertný program obsahuje skladby viedenských majstrov. Hudbu talianskeho skladateľa Maura Giulianiho si vysoko cenil Ludwig van Beethoven. Giuliani vo Viedni, na začiatku 19. storočia zažil vrchol svojej kariéry. Antonio Diabelli bol skladateľom, vydavateľom a zdatným hudobníkom. Pre gitaru skomponoval pre množstvo skladieb. Na koncerte zaznie jeho málo hrávaný, o to krajší, cyklus piesní 7 Gesänge für und Gefühl. Trio pre husle, traverso a romantickú gitaru od nemeckého skladateľa je ukážkou komornej hudby hojne pestovanej v 19. storočí, v domácnostiach a šľachtických salónoch. Predstavia sa: Jakub Mitrík – romantická gitara, Matúš Šimko – tenor, Ján Kružliak – husle, Martina Mestická – flauta.
 
MUSICA BAROCCA 2022
nedeľa, 26. jún 2022 o 13:30
Horná Strieborná ulica / v prípade nepriaznivého počasia Evanjelický kostol v Lazovnej ulici
Solamente Naturali – Musica Globus
Pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule organárskej rodine Podkonických, ktorých organárska dielňa sídlila na Hornej Striebornej ulici, uskutoční sa aj koncert súboru pre barokovú hudbu Solamente Naturali. Priamo na mieste, kde vznikali tie najvzácnejšie organy z dielne Michala a Martina Podkonických v 18. storočí. Musica Globus je názov programu, ktorý bude zostavený z diel barokovej hudby z celého sveta. Bude to hudba, ktorá znela v 18. storočí po celej zemeguli práve v čase, keď sa výrobe organov venovali majstri Podkonickí.
 
VIVAT VOX ORGANI 2022
piatok, 8. júl 2022 o 19:00
Evanjelický kostol v Lazovnej, Banská Bystrica
Michael Matthes (Francúzsko)
Otvárací koncert jubilejného 10. ročníka nášho festivalu otvorí parížsky organista kostola Saint-Germain-l’Auxerrois. Po požiari katedrály Notre-Dame v Paríži, sa práve tento skvostný renesančný kostol pri Louvri, stal domovským kostolom pre parížsku farnosť Notre-Dame, až dokiaľ nebude katedrála opäť k dispozícii. Michael je výborný interpret a improvizátor. Bude to znamenitý umelecký zážitok.
 
VIVAT VOX ORGANI 2022
sobota, 6. august 2022 o 19:00
kostol Premenenia Pána v Španej Doline
David di Fiore (USA)
Matúš Kucbel
Koncert pre dva organy a tamburíny
David spolu s Matúšom pripravili opäť zaujímavý program, ktorý bude pozostávať prevažne s rytmickej renesančnej a barokovej hudby. Po minuloročnom úspešnom koncerte, ktorý zaujal publikum, rozhodli sme sa aj v tomto roku spojiť zvuk dvoch historických organov v jednom koncerte a obohatiť koncert aj o dobovú rytmickú sekciu a interpretovať predovšetkým renesančné tance tak, ako to bolo voľakedy zvykom – aj za zvuku tamburín.
 
VIVAT VOX ORGAN 2022
sobota, 13. august 2022 o 19:00
Evanjelický kostol v Lazovnej, Banská Bystrica
Tomé Olives (Španielsko)
Pozvanie na jubilejný 10. ročník festivalu prijal aj španielsky organista Tomé. Tomé je titulárnym organistom katedrály na Menorce, kde pôsobí za monumentálnym historickým organom. Práve zo Španielska k nám do Bystrice prinesie Tomé zaujímavý program, obohatený aj o jeho vlastné kompozície.
 
VIVAT VOX ORGANI 2022
sobota, 20. august 2022 o 19:00
Evanjelický kostol v Lazovnej, Banská Bystrica
Juan Paradell Solé (Vatikán)
Bude pre nás veľkou cťou prijať aj titulárneho organistu baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Juan je osobným organistom pápeža Františka.
 
VIVAT VOX ORGANI 2022
sobota, 27. august 2022 o 19:00
Kostol Premenenia Pána v Španej Doline
Stanislav Šurin – barokový organ
Miloš Valent (zo Solamente Naturali) – barokové husle
Spojenie dvoch fenoménov hudby na dvoch fenoménov – barokový organ v Španej Doline a barokové husle Miloša Valenta, so strunami z ovčích čriev. Záruka autentického zvukového zážitku. Program zostavený z diela barokových majstrov.
 
VIVAT VOX ORGANI 2022
sobota, 3. september 2022 o 19:00
Evanjelický kostol v Lazovnej, Banská Bystrica
David di Fiore (USA)
Veľký koncert veľkého organistu pri príležitosti jeho veľkého životného jubilea, ktorého sa dožíva v roku 2022. Mimoriadne hudobné podujatie!
VIVAT VOX ORGANI 2022
sobota, 24. september 2022 o 19:00
Evanjelický kostol v Lazovnej, Banská Bystrica
Thierry Mechler (Francúzsko)
Záver festivalu bude patriť francúzskemu organistovi, virtuózovi a improvizátora na organe. Bude to ďalší zážitok.
Koncertovanie týchto jedinečných hostí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, BBSK, mesto Banská Bystrica a obec Špania Dolina.
Záštitu nad podujatiami prijali: pán podpredseda BBSK Onrej Lunter, pán primátora Banskej Bystrice Jána Noska, pána viceprimátor mesta Banskej Bystrice Milana Lichého a pani starostky Španej Doliny Martiny Wilhelmerovej.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (2. časť)

V roku 2021 uplynulo 250 rokov od smrti barokového organárskeho majstra Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti. Autori dokumentu: 

Kamera, strih, réžia: Jakub Varinský 

Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička 

Námet, moderovanie a organ: Matúš Kucbel 

Tretia časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (1. časť)

V sobotu 13. marca 2021 uplynulo 250 rokov od smrti Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti.

Autori dokumentu:
Kamera, strih, réžia:
Jakub Varinský
Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička
Jozef Ďuriančik – historik
Matúš Kucbel – sprievodca, námet, organ

Druhá časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných slávení bola povždy hudba. Približne v 17. storočí zasiahol do sakrálnej hudby prúd umeleckej tvorby, označovaný ako pastorálny a spojil sa s liturgickou hudbou vianočného obdobia. Pastorálne motívy sú charakteristické tým, že sa zvukovo ponášajú na vidiecke motívy. Započujeme v nich rôzne pastierske motívy, ako vytrubovanie, hra na píšťalke a podobne. Vianočná pastorela sa pestovala od konca 17. do 19. storočia a jej historická tradícia sa viaže predovšetkým stredoeurópskym oblastiam, s prevahou obyvateľstva rímsko-katolíckeho vyznania. Krajiny, v ktorých sa pastorálna vianočná hudba pestovala, boli Rakúsko, časť Nemecka, Čechy, Morava, Slovensko a Poľsko. Pastorálna hudba sa hrala od Štedrého večera, až do sviatku Troch kráľov (Zjavenia Pána). Rukopisy vianočnej pastorálnej hudby sa na našom území zachovali z čias 18. a 19. storočia. Tvoria súčasť rôznych spevníkov a zborníkov chrámovej hudby. Obdobím jej najväčšieho rozmachu bola druhá polovica 18. storočia. Na tvorbe vianočnej pastorely sa zúčastňovali skladatelia z prostredia reholí, svetskí skladatelia a väčšinu jej poslucháčov tvorili obyvatelia menších miest a vidieka. V rámci vianočného koncertu Solamente Naturali – Pastorella, mali sme dňa 27. 12. 2021 počúvať starú slovenskú vianočnú hudbu. Koncert v zázname si môžete vypočuť tu.

Záverečný koncert medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi a Musica Barocca 2021. Unikátny projekt súboru pre starú hudbu Solamente Naturali a tradičného bábkového divadla Teatro Posonii približuje hudobnú a divadelnú kultúru na Slovensku v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli populárne v celej Európe. V tom čase vznikalo množstvo opier písaných špeciálne pre bábkové scény. Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka (Gemer) – anonymného notovaného rukopisu z druhej polovice 18. storočia. Starú hudbu dopĺňajú marionetové fragmenty z hry Ján Doktor Faust a komediálne výstupy trikových marionet v duchu estetiky a poetiky barokového bábkového divadla.

Otvárací koncert nového festivalu barokovej hudby MUSICA BAROCCA 2021 pri príležitosti 270. výročia od stavby barokového organa Martina Podkonického v Španej Doline (1751).

Koncert sa konal 9. októbra 2020 v kostole Premenenia Pána v Španej Doline

Program: Bachove Kantáty so SOLAMENTE NATURALI

Partneri projektu

Logo_nadacia_VUB
1
1. logo_s_financnou_podporou_BBSK
2. logo
my
bbonline
evonik2016-en
image001
3
6. logo
logo-bystricoviny
logo_sprievodca_po_slovensku_300x235px

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Medzinárodné festivaly Vivat vox organi 2022 a Musica Barocca 2022