Prosíme o podporu

Číslo účtu, ktorý je vedený na účel opravy a reštaurovania špaňodolinského organa:
SK78 0900 0000 0051 2691 6236

Suma potrebná na obnovu organa v Španej Doline
Aktuálne máme k dispozícii
Suma potrebná k celkovej obnove

Ďakujeme.

Priatelia špaňodolinského organa a RKC farnosť Uľanka

Číslo účtu, ktorý je vedený na účel opravy a reštaurovania špaňodolinského organa:
SK78 0900 0000 0051 2691 6236

Pozývame Vás

Milí priatelia,
v sobotu 5. januára 2019 sa o 16:45 v katedrále sv. Františka Xaverského uskutoční interaktívny vianočný koncert spojený so spevom kolied, do ktorého sa budú môcť svojim spevom zapojiť aj účastníci koncertu. Koncert bude popretkávaný organovými variáciami na známe koledy z Jednotného katolíckeho spevníka a predstavia sa aj sopránistky Anna Ciganocová a Kristína Suchá. Na organe hrá Matúš Kucbel. Výťažok z koncertu bude venovaný na podporu obnovy a reštaurovania historického organa v Španej Doline, ktorého obnova už začala.

Partneri projektu

Logo_nadacia_VUB
biskupsky urad web
1
3
my
bbonline
bystrica24
stredoslovenska tel zmensene stranka
lumen
TVLUX_logo-1
spaniadolina-logo
logo_sprievodca_po_slovensku_300x235px
evonik2016-en
image001

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Kontakt