Vitajte!

Vitajte na stránke, ktorá je venovaná vzácnemu organu majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorý sa zachoval v starobylej baníckej obci, v Španej Doline. Organ bol v roku 2019 kompletne obnovený a zreštaurovaný. Počas letnej sezóny v Španej Doline organizujeme medzinárodný organový festival Vivat vox organi, medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca a pravidelné Organové auditóriá pre návštevníkov a turistov. V čase mimo sezóny je organ dostupný vždy v nedeľu, keď po svätej omši, ktorá začína o 11:00, titulárny organista chrámu interpretuje vybrané skladby z obdobia baroka. Nechajte sa pozvať!

medzinárodný organový festival

VIVAT VOX ORGANI 2023

11. ročník

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Nadácie EPH a obce Špania Dolina.
S propagačnou podporou mesta Banská Bystrica.

Pod záštitou predsedu BBSK Ondreja Luntera a starostky obce Špania Dolina Martiny Wilhelmerovej.

sobota, 10. jún 2023 o 18:00
David di Fiore (USA-SK) – organ
Dodo Šamaj (SK) – recitácia
Jób pre organ Petra Ebena
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica

ŽUPNÝ KONCERT ŠPECIÁL – ONDREJ LUNTER POZÝVA:
nedeľa, 18. jún 2023
15:00 Kaštieľ Coburgovcov, Jelšava
18:00 Evanjelický kostol, Rimavské Brezovo
Vivat vox gregoriana (1. ročník)
účinkuje: Schola Cantorum Rosenbergensis
Koncert gregoriánskeho chorálu na historicky vzácnych miestach banskobystrického kraja

streda, 5. júl 2023 o 19:00
Thierry Mechler (FR) – organ  
Organ a film – organová improvizácia na nemý film Golem (1920)
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica
V spolupráci s Alliance Française Banská Bystrica

sobota, 8. júl 2023 o 19:00
Thierry Mechler (FR) – organ
Musica Barocca à la française
Kostol Premenenia Pána v Španej Doline
V spolupráci s Alliance Française Banská Bystrica

sobota, 5. august 2023 o 19:00
Stanislav Šurin (SK) – organ Musica Barocca  

Kostol Premenenia Pána v Španej Doline

streda, 9. august 2023 o 19:00
Johannes Skudlik (DE) – organ
Symfonický organ
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica

sobota, 19. august 2023 o 19:00
Susana Lastra (ES) – organ
Musica Barocca Española
Kostol Premenenia Pána v Španej Doline

streda, 23. august 2023 o 19:00
Geraud Guillemot (FR) – organ
Matúš Kucbel (SK)
Messe pour les Couvents  (1690)
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica
V spolupráci s Alliance Française Banská Bystrica

sobota, 26. august 2023 o 19:00
Geraud Guillemot (FR) – organ
Musica Barocca Sacra
Kostol Premenenia Pána v Španej Doline
V spolupráci s Alliance Française Banská Bystrica

streda, 30. august 2023 o 19:00
Markus Eichenlaub (DE) – organ
Musik aus Speyer
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica

sobota, 9. september 2023 o 16:00
Le Nuove Musiche / (AT, SK)
Hudba obdobia renesancie na historických nástrojoch
Kostol Narodenia Panny Márie na Hôrke, Banská Bystrica – Radvaň

sobota, 23. september 2023 o 18:00
David di Fiore (USA) – organ
Concerto virtuoso
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica

sobota, 14. október 2023 o 17:30
Ivan Gontko / Teatro Posonii (SK)
Matúš Kucbel / organ
Ján Doktor Faust – marionetové divadlo a organ
Evanjelický kostol a.v., Krčméryho 528, Badín

Na koncert je možné využiť linku 601455 z Autobusovej stanice v Banskej Bystrici s odchodom o 16:35. Vystúpiť môžete na zastávke Badín ZŠ a odtiaľ pešo do ev. kostola. Z koncertu je možné využiť tú istú linku s odchodom o 19:20, zo zastávky Badín ZŠ do Banskej Bystrice.

sobota, 28. október 2023 o 18:00
Daniel Pastirčák / meditácie (SK)
František Beer / organ (SK)
Údolie suchých kostí – meditácie teológa a mysliteľa na súčasné spoločenské dianie s organovými improvizáciami na protestantské chorály
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica

sobota, 18. november 2023 o 18:00
David di Fiore (USA-SK) – organ
Matúš Kucbel (SK) – barokový pozitív, perkusie
Koncert pre dva organy a tamburíny
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica, Banská Bystrica

štvrtok, 28. december 2023 o 19:00
Solamente Naturali (SK)
Vianočná Pastorella (III. ročník)
Kostol Narodenia Panny Márie na Hôrke, Banská Bystrica – Radvaň

Vstupné dobrovoľné!

Čoskoro Vám predstavíme program medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2023!

Barokový organ v Španej Doline objektívom RTVS

V nedeľu 18. decembra 2022 odvysielala televízna RTVS Jednotka reportáž o našom historickom organe, ktorý je autentickým pamätníkom barokového organárstva na Slovensku. Jeho autorom je banskobystrický organár Martin Podkonický a skonštruoval ho v roku 1751. Organ bol kompletne zreštaurovaný a obnovený v roku 2019. Odvtedy udivuje poslucháčov svojim jedinečným autentickým barokovým zvukom.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (2. časť)

V roku 2021 uplynulo 250 rokov od smrti barokového organárskeho majstra Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti. Autori dokumentu: 

Kamera, strih, réžia: Jakub Varinský 

Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička 

Námet, moderovanie a organ: Matúš Kucbel 

Tretia časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (1. časť)

V sobotu 13. marca 2021 uplynulo 250 rokov od smrti Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti.

Autori dokumentu:
Kamera, strih, réžia:
Jakub Varinský
Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička
Jozef Ďuriančik – historik
Matúš Kucbel – sprievodca, námet, organ

Druhá časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných slávení bola povždy hudba. Približne v 17. storočí zasiahol do sakrálnej hudby prúd umeleckej tvorby, označovaný ako pastorálny a spojil sa s liturgickou hudbou vianočného obdobia. Pastorálne motívy sú charakteristické tým, že sa zvukovo ponášajú na vidiecke motívy. Započujeme v nich rôzne pastierske motívy, ako vytrubovanie, hra na píšťalke a podobne. Vianočná pastorela sa pestovala od konca 17. do 19. storočia a jej historická tradícia sa viaže predovšetkým stredoeurópskym oblastiam, s prevahou obyvateľstva rímsko-katolíckeho vyznania. Krajiny, v ktorých sa pastorálna vianočná hudba pestovala, boli Rakúsko, časť Nemecka, Čechy, Morava, Slovensko a Poľsko. Pastorálna hudba sa hrala od Štedrého večera, až do sviatku Troch kráľov (Zjavenia Pána). Rukopisy vianočnej pastorálnej hudby sa na našom území zachovali z čias 18. a 19. storočia. Tvoria súčasť rôznych spevníkov a zborníkov chrámovej hudby. Obdobím jej najväčšieho rozmachu bola druhá polovica 18. storočia. Na tvorbe vianočnej pastorely sa zúčastňovali skladatelia z prostredia reholí, svetskí skladatelia a väčšinu jej poslucháčov tvorili obyvatelia menších miest a vidieka. V rámci vianočného koncertu Solamente Naturali – Pastorella, mali sme dňa 27. 12. 2021 počúvať starú slovenskú vianočnú hudbu. Koncert v zázname si môžete vypočuť tu.

Záverečný koncert medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi a Musica Barocca 2021. Unikátny projekt súboru pre starú hudbu Solamente Naturali a tradičného bábkového divadla Teatro Posonii približuje hudobnú a divadelnú kultúru na Slovensku v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli populárne v celej Európe. V tom čase vznikalo množstvo opier písaných špeciálne pre bábkové scény. Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka (Gemer) – anonymného notovaného rukopisu z druhej polovice 18. storočia. Starú hudbu dopĺňajú marionetové fragmenty z hry Ján Doktor Faust a komediálne výstupy trikových marionet v duchu estetiky a poetiky barokového bábkového divadla.

Otvárací koncert nového festivalu barokovej hudby MUSICA BAROCCA 2021 pri príležitosti 270. výročia od stavby barokového organa Martina Podkonického v Španej Doline (1751).

Koncert sa konal 9. októbra 2020 v kostole Premenenia Pána v Španej Doline

Program: Bachove Kantáty so SOLAMENTE NATURALI

Partneri projektu

Logo_nadacia_VUB
1
1. logo_s_financnou_podporou_BBSK
2. logo
my
bbonline
evonik2016-en
image001
3
6. logo
logo-bystricoviny
logo_sprievodca_po_slovensku_300x235px

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Medzinárodné festivaly Vivat vox organi 2022 a Musica Barocca 2022

Barokový