Vitajte!

Vitajte na stránke, ktorá je venovaná vzácnemu organu majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorý sa zachoval v starobylej baníckej obci, v Španej Doline. Organ bol v roku 2019 kompletne obnovený a zreštaurovaný. Počas letnej sezóny v Španej Doline organizujeme medzinárodný organový festival Vivat vox organi, medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca a pravidelné Organové auditóriá pre návštevníkov a turistov. V čase sezóny, ale aj mimo nej je organ dostupný vždy v nedeľu, keď po svätej omši, ktorá začína o 11:00, titulárny organista chrámu interpretuje vybrané skladby z obdobia baroka. Nechajte sa pozvať! Zároveň si na e-maile: organ.spaniadolina@gmail.com môžete dohodnúť aj súkromnú návštevu organa, spojenú s koncertom, pre skupinu.

Tešíme sa na všetkých poslucháčov a návštevníkov medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi v roku 2024. Pozývame Vás na nasledovný zostávajúci program aktuálneho ročníka:

nedeľa, 28. júl 2024 o 13:30
Kostol sv. Jakuba, Banská Bystrica – Jakub
Kristína Suchá / SK – soprán
Matúš Kucbel / SK – organ, čembalo
Juraj Dufek / SK – gajdy
Musica Barocca Sancti Jacobi

sobota, 3. august 2024 o 19:00
Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Francesco Bongiorno / IT
Musica Barocca Italiana

sobota, 10. august 2024 o 19:00
Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Norbert Itrich / PL – ES
Musica Barocca poľsko-španielskeho majstra

sobota, 24. august 2024 o 19:00
Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Tobias Horn / DE
Musica Barocca Tedesca

sobota, 31. august 2024 o 19:00
Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Geraud Guillemot / FR
Musica Barocca à la française spojená s ochutnávkou francúzskych špecialít
 
nedeľa, 1. september 2024 o 16:00
Artikulárny Evanjelický kostol a.v., Kežmarok
Geraud Guillemot / FR
Musica Barocca à la française na historickom barokovom organe artikulárneho kostola

streda, 11. september 2024 o 18:00
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
David di Fiore / USA-SK
10 rokov na festivale Vivat vox organi s Davidom

streda, 18. september 2024 o 18:00
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Marek Stefanski / PL
Romantický organ v podaní poľského majstra
 
piatok, 27. september 2024 o 18:00
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Liselotte Rokyta / NL – panova flauta
Stanislav Šurin / SK – organ
Koncert pre organ a panovu flautu

sobota, 28. september 2024 o 16:00
Evanjelický kostol a.v., Kokava nad Rimavicou
Liselotte Rokyta / NL – panova flauta
Stanislav Šurin / SK – organ
Koncert pre organ a panovu flautu

streda, 9. október 2024 o 18:00
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Marek Štrbák / SK – organ
Dodo Šamaj / SK – recitácia
Z Faustovského cyklu VVO: Johann Wolfgang von Goethe – Petr Eben: Faust
 
sobota, 26. október 2024 o 18:00
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Ján Vladimír Michalko / SK – organ
Daniel Pastirčák / SK – meditácie a výtvarná tvorba
Z Faustovského cyklu VVO: Organové improvizácie nad faustovskými meditáciami a výtvarnou tvorbou Daniela Pastirčáka
 
sobota, 16. november 2024 o 16:00
Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
David di Fiore / USA-SK – organ
Dodo Šamaj / SK – recitácia
Jób pre organ

sobota, 28. december 2024 o 16:00
Kostol Narodenia Panny Márie, Banská Bystrica – Radvaň
Solamente Naturali / SK-CZ
Vianočná Pastorella (IV. ročník)

Vstupné dobrovoľné!

Zmena programu vyhradená.

Ostaňte v s nami v obraze a kontakte:
www.organspaniadolina.sk
E-mail: organ.spaniadolina@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063712981400
Instagram: @vivatvoxorgani
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvyvYI5scEaXbe2rWT5Ojvw

Barokový organ v Španej Doline objektívom RTVS

V nedeľu 18. decembra 2022 odvysielala televízna RTVS Jednotka reportáž o našom historickom organe, ktorý je autentickým pamätníkom barokového organárstva na Slovensku. Jeho autorom je banskobystrický organár Martin Podkonický a skonštruoval ho v roku 1751. Organ bol kompletne zreštaurovaný a obnovený v roku 2019. Odvtedy udivuje poslucháčov svojim jedinečným autentickým barokovým zvukom.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (2. časť)

V roku 2021 uplynulo 250 rokov od smrti barokového organárskeho majstra Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti. Autori dokumentu: 

Kamera, strih, réžia: Jakub Varinský 

Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička 

Námet, moderovanie a organ: Matúš Kucbel 

Tretia časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Po stopách barokového organárskeho majstra Martina Podkonického (1. časť)

V sobotu 13. marca 2021 uplynulo 250 rokov od smrti Martina Podkonického. V roku 2021 si pripomíname aj 270 rokov od stavby organa v Španej Doline (1751). Tieto výročia podmienili genealogický a archívny výskum po minulosti tohto barokového organárskeho génia a resuscitáciu jeho významnej osobnosti.

Autori dokumentu:
Kamera, strih, réžia:
Jakub Varinský
Účinkujú: Eva Furdíková – genealogička a historička
Jozef Ďuriančik – historik
Matúš Kucbel – sprievodca, námet, organ

Druhá časť dokumentu je pripravovaná v nastávajúcom čase. Plánujeme zmapovať aj ostatné zachované organy Martina Podkonického a zamerať sa aj na osobnosť jeho syna – nasledovníka, Michala Podkonického a jeho zachované organy.

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných slávení bola povždy hudba. Približne v 17. storočí zasiahol do sakrálnej hudby prúd umeleckej tvorby, označovaný ako pastorálny a spojil sa s liturgickou hudbou vianočného obdobia. Pastorálne motívy sú charakteristické tým, že sa zvukovo ponášajú na vidiecke motívy. Započujeme v nich rôzne pastierske motívy, ako vytrubovanie, hra na píšťalke a podobne. Vianočná pastorela sa pestovala od konca 17. do 19. storočia a jej historická tradícia sa viaže predovšetkým stredoeurópskym oblastiam, s prevahou obyvateľstva rímsko-katolíckeho vyznania. Krajiny, v ktorých sa pastorálna vianočná hudba pestovala, boli Rakúsko, časť Nemecka, Čechy, Morava, Slovensko a Poľsko. Pastorálna hudba sa hrala od Štedrého večera, až do sviatku Troch kráľov (Zjavenia Pána). Rukopisy vianočnej pastorálnej hudby sa na našom území zachovali z čias 18. a 19. storočia. Tvoria súčasť rôznych spevníkov a zborníkov chrámovej hudby. Obdobím jej najväčšieho rozmachu bola druhá polovica 18. storočia. Na tvorbe vianočnej pastorely sa zúčastňovali skladatelia z prostredia reholí, svetskí skladatelia a väčšinu jej poslucháčov tvorili obyvatelia menších miest a vidieka. V rámci vianočného koncertu Solamente Naturali – Pastorella, mali sme dňa 27. 12. 2021 počúvať starú slovenskú vianočnú hudbu. Koncert v zázname si môžete vypočuť tu.

Záverečný koncert medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi a Musica Barocca 2021. Unikátny projekt súboru pre starú hudbu Solamente Naturali a tradičného bábkového divadla Teatro Posonii približuje hudobnú a divadelnú kultúru na Slovensku v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli populárne v celej Európe. V tom čase vznikalo množstvo opier písaných špeciálne pre bábkové scény. Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka (Gemer) – anonymného notovaného rukopisu z druhej polovice 18. storočia. Starú hudbu dopĺňajú marionetové fragmenty z hry Ján Doktor Faust a komediálne výstupy trikových marionet v duchu estetiky a poetiky barokového bábkového divadla.

Otvárací koncert nového festivalu barokovej hudby MUSICA BAROCCA 2021 pri príležitosti 270. výročia od stavby barokového organa Martina Podkonického v Španej Doline (1751).

Koncert sa konal 9. októbra 2020 v kostole Premenenia Pána v Španej Doline

Program: Bachove Kantáty so SOLAMENTE NATURALI

Partneri projektu

Logo_nadacia_VUB
1
1. logo_s_financnou_podporou_BBSK
2. logo
my
bbonline
evonik2016-en
image001
3
6. logo
logo-bystricoviny
logo_sprievodca_po_slovensku_300x235px

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Medzinárodné festivaly Vivat vox organi 2022 a Musica Barocca 2022

Barokový