Prosíme o podporu

Číslo účtu, ktorý je vedený na účel opravy a reštaurovania špaňodolinského organa:
SK78 0900 0000 0051 2691 6236

Suma potrebná na obnovu organa v Španej Doline
Aktuálne máme k dispozícii
Suma potrebná k celkovej obnove

Ďakujeme.

Priatelia špaňodolinského organa a RKC farnosť Uľanka

Číslo účtu, ktorý je vedený na účel opravy a reštaurovania špaňodolinského organa:
SK78 0900 0000 0051 2691 6236

Pozývame Vás

NOC KOSTOLOV v piatok 25.5.2018 KATEDRÁLA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO Námestie SNP o 20.00 hod.
ORGANMARATÓN – dvojhodinový nepretržitý koncert organovej hudby všetkých období na jubilujúcom katedrálnom organe, ktorý si tento rok pripomína 15 rokov od svojho postavenia. Spolu s organistami vystúpia aj sólisti účinkujúci v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského Účinkujú: David di FIORE (organ), Marek Dietrich (organ), Ján Bulla (organ), Matúš Kucbel (organ), Anna Ciganocová (soprán), Andrea Stračinová (hackbrett), Jana Macíková (husle) Počas koncertu bude prebiehať zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského historického organa.

NOC KOSTOLOV PLUS v sobotu 26.5.2018 KOSTOL PREMENENIA PÁNA Špania Dolina o 19.00 hod.

ORGANOVÁ NOC – posledný koncert pred obnovou historického barokového organa majstra Martina Podkonického z roku 1751.
Účinkujú: David di FIORE, Marek DIETRICH, Ján Bulla, Matúš KUCBEL

Počas koncertu bude prebiehať zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského historického organa. Odvoz pre tých účastníkov, ktorí na svoj príchod využijú autobus SAD odchádzajúci z AS v Banskej Bystrici o 18.00 hod., bude zabezpečený mikrobusom späť do Banskej Bystrice.

Partneri projektu

Logo_nadacia_VUB
biskupsky urad web
1
3
my
bbonline
bystrica24
stredoslovenska tel zmensene stranka
lumen
TVLUX_logo-1
spaniadolina-logo
logo sprievodca.fw

Veľa zaujímavých informácií o našom projekte nájdete aj na stránke obce Špania Dolina

Kontakt